Hong Kong Stillness

Steden staan vaak synoniem voor drukte en chaos, terwijl de stedelijke bevolking steeds meer lijkt te verlangen naar rust. De bevolkingsgroei en vluchtelingenstroom brengen het Westen bovendien in een identiteitscrisis. Ik onderzocht als fotograaf of stilte en verstilling – thema’s die een rode draad vormen doorheen mijn werk – ook terug te vinden zijn in een Aziatische grootstad als Hong Kong en of we misschien iets kunnen leren van hoe zo’n dichtbevolkt gebied omgaat met identiteit. Waar mensen opgaan in de massa en daardoor hun eigenheid dreigen te verliezen, merkte ik op dat iedereen net dat lot op een haast poëtische manier lijkt te aanvaarden. Zachte kleuren en een constant aanwezig lijnenspel in de stedelijke en ruimtelijke omgeving geven lucht en licht aan het dagelijkse leven.

In mijn reeks ‘Hong Kong Stillness’ tracht ik dit gevoel om te zetten naar gestileerde beelden waarin een meditatieve stilte regeert. Zo probeer ik een antwoord te bieden op de vraag die in onze wereld van exponentiële groei steeds meer aan de orde zal komen, namelijk hoe een leefbare context creëren en ervaren zonder daarbij als individu verloren te zijn.

 

    tentoonstellingen

    - Obumex Antwerpen tijdens Antwerp Art Weekend, 20 mei - 17 juni 2016

    - Gang-Maker in cc De Warande, Turnhout, 19 juni - 11 september 2016

    - Geuzenhuis, Gent, duotentoonstelling met Geert Huysman ('Il était une fois'), 06 - 14 oktober 2016

    - De Foyer, Hasselt, duotentoonstelling met Geert Huysman ('Il était une fois'), november 2016

    - Gesigneerd, Baal, duotentoonstelling met Geert Huysman ('Il était une fois'), december 2016

    - MKKPT, Borgerhout, december - januari 2016

    - Geselecteerd door De Donkere Kamer Antwerpen

 

Silentium

Peter Van Heirseele: “Het is een oud verhaal, de strijd van schilderkunst met fotografie. Als kunstschilder dacht ik lang dat - in deze tijd van digitale media - de fotografie gedoemd was te verdwijnen. Sepp van Dun bewijst met zijn analoge middenformaatcamera het tegendeel. Met grafisch sterke beelden in sobere kleuren wekt hij weemoed op. Tijdloze plaatsen nodigen uit om te blijven kijken. Schilderkunst komt steeds dichterbij. De fotografie is gebleven, er wordt nog altijd geschreven met licht.” 

 

    tentoonstellingen

    - MKKPT, Borgerhout, mei - juni 2014

    - Loft Living, Nieuwpoort, november 2014 - juli 2015